20 vastgoedtermen voor kopers en bouwers (A tot L)

Abattement

Een abattement is een fiscale tegemoetkoming bij de aankoop van je (eerste) woning. De overheid zorgt hiermee dat je voor een deel van de registratierechten bent vrijgesteld. In Vlaanderen is dit maximum 15.000 euro. Maar hier zijn enkele strenge voorwaarden aan verbonden. Toch is de kans groot dat je bij de aankoop van je eerste woning hiervan kan genieten.

Daarnaast bestaat ook een bij-abattement, een extra vermindering, als je een hypotheeklening hebt afgesloten voor de aankoop van die woning. Heeft u ontroerend goed gekocht dat minder dan vier jaar geleden werd opgenomen in het leegstandregister? Dan kan jij waarschijnlijk genieten van een bijkomend renovatie-abattement van 30.000 euro.

Acte en main

Bovenop de aankoopsom moet je een pak extra kosten betalen, zoals de registratierechten. De verkoper kan voorstellen om die kosten ‘op zich te nemen’ (in de aankoopsom te rekenen) om je van de hele rompslomp te ontlasten.

Compromis

Een compromis is een definitief akkoord tussen de koper en verkoper over het goed en de prijs. Dit kan bijvoorbeeld een bevestigingsmail of een telefoontje zijn. Hoewel je voor deze overeenkomst geen notariële akte nodig hebt, kan je het wel laten neerpennen door een notaris.

Onroerende voorheffing

vastgoed kopen

Foto: Charles Parker – Pexels

Je moet ieder jaar belastingen betalen op het onroerend goed dat je bezit. Deze onroerende voorheffing wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen. De basisheffing in Vlaanderen is 2,5% van het geïndexeerde kadastraal inkomen. Op deze basisheffing mogen gemeenten en provincies extra belastingen heffen. Zo betaal je bijvoorbeeld voor een herenhuis in de stad meer onroerende voorheffing dan voor een oude hoeve op het platteland.

Hypothecair mandaat

Na het afsluiten van een hypothecaire lening bij de bank moet je langs de notaris om de lening vast te leggen in de notariële akte. Hou dus ook met deze extra kost rekening! Voor een tweede woning of investeringspand kan de bank dit door de vingers zien en volstaat één mandaat of een belofte.

Hypothecaire inschrijving en hypotheekrechten

tips om je woning te verkopen

Foto: Micheile  Henderson – Unsplash

Bij het aangaan van een hypothecaire lening wil jouw bank zeker zijn dat jij de lening kan afbetalen. Om garantie te hebben dat het tijdig afbetaald wordt, kan je het hypothecair inschrijven via een notariële akte. Je registreert hierin jouw schuld tegenover de bank voor de komende 30 jaar. Loopt jouw lening langer, dan moet je na 30 jaar nieuwe aktekosten betalen. Deze kosten bedragen 1% van het geleende bedrag. Wie reeds vertrouwen heeft opgebouwd bij de bank (bv. bij de aankoop van een tweede woning), kan eventueel aan de inschrijving ontkomen. Dan volstaat enkel een hypothecair mandaat.

Instelprijs

Bij een openbare verkoop wordt meestal een instelprijs gekozen. Met een bepaalde richtprijs trek je kopers aan en geef je het startschot van de biedingen. Wie als eerste de instelprijs biedt én de bieding wint kan vaak van een voordeel genieten: 1% van het eerst geboden bedrag.

Kadastraal inkomen

Wat als je je woning een jaar zou hebben verhuurd in 1975? Het gemiddelde jaarlijkse netto-inkomen (huurwaarde) dat jij als eigenaar zou innen is het kadastraal inkomen. Omdat we immers enkele decennia later zijn en de kadastrale inkomens sinds de jaren zeventig niet geactualiseerd werden, wordt dit niet-geïndexeerd kadastraal inkomen jaarlijks vermenigvuldigd met een coëfficient. Dit geïndexeerd kadastraal inkomen zal fungeren als belastingsvoet voor je onroerende voorheffing.

Klaar om je woning te kopen, verkopen of renoveren? In onze maandelijkse nieuwsbrief vind je tal van handige tips en tricks, van ruwbouw tot de afwerking van je woning.

DEEL DEZE BLOGPOST

Scroll naar top