Geen dakisolatie: strafpunten

Vanaf 2020 geeft de Vlaamse overheid 15 strafpunten als je woning geen dakisolatie heeft. Je woonst kan zelfs ongeschikt verklaard worden.

Een leek kan maar moeilijk vaststellen wat de dikte van zijn dakisolatie is. Nochtans is het goed isoleren van een dak over de ganse lijn voordelig. Om u een idee te geven: zonder dringende isolatiewerken telt Vlaanderen bij de jaarwisseling bijna 450.000 woningen zonder dakisolatie.
Vanaf 1 januari 2020 is het in Vlaanderen verplicht om zijn dak te isoleren. Uit de woonsurvey 2018 van de Vlaamse overheid blijkt dat 14 procent van de woningen nog steeds geen dakisolatie heeft. In totaal zijn dat bijna 450.000 woongelegenheden. 

Daarnaast heeft 11 procent nog geen dubbele beglazing en is bij 53 procent de buitenmuren nog steeds niet geïsoleerd. Vooral voor huurwoningen begint de tijd te dringen aangezien die ongeschikt kunnen worden verklaard om ze te verhuren.

dak met isolatie

Oude huizen

Het is bekend: Vlaanderen heeft globaal een wat ouder woningpatrimonium. Bijna een op drie woningen werden gebouwd vóór 1980. Voldoende isolatie en andere energiebesparende maatregelen zijn dus van het grootste belang.

Naast de premies die door de netbeheerders uitgekeerd worden om energievriendelijke renovaties te promoten, heeft de Vlaamse overheid nu ook de spreekwoordelijke stok bovengehaald. Er werden enkele belangrijke deadlines voor de transitie naar een energiezuinig woonpatrimonium vastgelegd. Het gaat respectievelijk om dakisolatie in 2020, dubbele beglazing in 2023 en ten slotte moet elke woning tegen 2050 even energiezuinig zijn als een nieuwbouw vandaag.

Dakisolatie

Ongeschikt verklaard

Vanaf 1 januari 2020 kan het ontbreken van dakisolatie voldoende zijn om een woning ongeschikt te verklaren, indien niet voldaan is aan de globale EPC-norm (energieprestatiecoëficiënt). Vandaag wordt er al een beperkt aantal strafpunten toegekend voor het ontbreken van voldoende dakisolatie, maar vanaf 2020 worden echter meteen 15 strafpunten toegekend als de woning niet voldoet aan de vooropgestelde norm. Dat betekent dat de burgemeester de woning ongeschikt kan verklaren. 

In de praktijk betekent dit dat vooral eigenaars-verhuurders in eerste instantie tot actie moeten overgaan. De private huurmarkt maakt iets meer dan 19 procent uit, sociale woningen iets meer dan 7 procent. Voor 194.000 woningen is een renovatie met isolatiewerken aan het dak noodzakelijk. 

“Het zijn niet enkel de woonentiteiten die onder het dak liggen die ongeschikt kunnen verklaard worden”, zegt Marc Dillen van de Vlaamse Confederatie Bouw. “Het gaat om alle woonentiteiten in een woonblok. Of men nu op het gelijkvloers een appartement verhuurt of op de bovenste verdieping. Er zal geen onderscheid gemaakt worden.”

Dakwerken

Woningpas

Het beschikbare budget is allesbepalend om in één beweging grondig te renoveren of een weloverwogen stappenplan te hanteren. De woningpas die de Vlaamse overheid momenteel voorbereidt kan daarbij soelaas bieden. Wie kiest voor een gefaseerde renovatie krijgt dankzij de woningpas met aangepast stappenplan zekerheid over een optimale uitvoering. 

Daarnaast ondersteunt de woningpas de keuze tussen ingrijpende renovatie of vervangende nieuwbouw. Afhankelijk van de staat van de woning, is een renovatie soms duurder of kan het gewenste resultaat niet bereikt worden. Daarom doet men er goed aan zich te laten omringen door specialisten.

– LDW

Wil je meer leuke tips en inspiratie ontvangen? Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Scroll naar top