Optimalisatie van je sanitaire installatie

Zelden staan we stil bij de schade die water kan aanrichten aan onze leidingen en sanitaire toestellen. Door je installatie onder de loep te nemen, kan je niet enkel water, maar ook energie besparen. Factoren die nefast zijn voor de gezondheid kunnen zo ook gemakkelijker opgespoord en ingedijkt worden.

Een sanitaire installatie optimaliseren gebeurt in vier grote stappen:
– Eerst en vooral brengen we je waterhuishouding nauwkeuring in kaart. We analyseren de installatie, externe beïnvloedingsfactoren en je gewoontes. Wat zijn je waterbehoeftes? Hoe kun je water besparen? Welke doelstellingen wil je behalen? De waterfactuur geeft ons hierbij een goed beeld van de situatie. Daarna gaan we over tot de waterscan en ontleden we het kraantjeswater. Hoe is het samengesteld en wat zijn de gevolgen voor de waterinstallatie? Tenslotte bekijken we het leidingnetwerk. Zijn er loden leidingen aanwezig? Komt er roestwater uit de kraan? Is er debietverlies of zijn er lekken in de buizen?
– Indien drukverlies vastgesteld wordt, voeren we een lekdetectie uit.
– Zijn de leidingen verouderd of aangetast? Ofwel vervangen we alle leidingen door nieuw materiaal. Ofwel renoveren we het leidingnetwerk zonder breekwerk. Hierbij worden de buizen gereinigd en gecoat met epoxy.
– Tenslotte zorgen we voor een permanente bescherming van de installatie om (nieuwe) problemen te voorkomen. Dat kan op 2 manieren:
met een waterverzachter of met een neutralisator. Een neutralisator is een zoutloze bescherming tegen kalkaanslag en corrosie die op basis van fosfaatmineralen werkt. Die mineralen zorgen ervoor dat de kalk en het magnesium aanwezig in het water zich niet kunnen vasthechten aan de buiswanden. Bovendien legt de neutralisator een dunne beschermende film op de binnenwand van de leidingen en boilers om de vorming van nieuwe corrosie te verhinderen.

Website

Scroll naar top