Onze privacy policy en legal notice lees je hier.

Bis architectuurwedstrijd, thema 'herbestemming'

herbestemming

© Cafeine

De architectuurwedstrijd van bis, bouw- en inspiratiesalon, gesteund door de Orde van Architecten - Vlaamse Raad, is intussen uitgegroeid tot een vaste waarde. Dankzij de keuze voor wedstrijdthema’s met een grote actuele relevantie groeit ook de weerklank bij pers en publiek. Dit jaar werd gekozen voor het thema 'herbestemming'.

De demografische evolutie, de hoge prijs van ons wonen, het nijpende mobiliteitsprobleem en de bewustwording om onze tijd kwalitatiever in te vullen, dwingen ons om slimmer en creatiever om te gaan met onze ruimte en ons gebouwenpatrimonium.

Zorgen voor een ruim woon-, werk-, winkel- en dienstenaanbod zonder te veel nieuwe ruimte aan te snijden, hoe pakken we dat concreet aan?

  • Door bebouwbare invulplekken binnen het kerngebied te benutten = inbreiden
  • Door de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van in de kern gelegen sites uit te breiden = verdichten
  • Door bestaande gebouwen een geoptimaliseerde of nieuwe invulling te geven = herbestemmen


UPCYCLING VAN BESTAANDE GEBOUWEN

Voormalige industriële gebouwen en opslagloodsen, postkantoren, scholen, religieuze gebouwen, verlaten hoeves, ongebruikte militaire sites …; onbenut potentieel dat we met wat out-of-the-box-denkwerk een nieuwe invulling kunnen geven.

Opvallend of subtiel, bij herbestemming blijven de karakteristieke architecturale eigenschappen van het gebouw meestal behouden. Daarnaast is herbestemming het resultaat van domeinoverschrijdend overleg, van het zoeken naar een nieuw evenwicht op gebouwniveau maar evengoed op straat- en wijkniveau.

 

SOCIO-ECONOMISCHE IMPACT

Ook bij herbestemming is het belangrijk om een gezonde mix te verkrijgen van verschillende woontypes. Daar waar het kan aangevuld met commerciële ruimtes en publieke voorzieningen. En niet te vergeten: zones voor recreatie en groen.

 

CONCRETE OPDRACHT

We zijn op zoek naar wel of niet gerealiseerde projecten die focussen op:

  • de herbestemming van bestaande gebouwen of sites,
  • de optimalisering van infrastructuur, met een residentiële insteek

Bis, bouw- en inspiratiesalon
Flanders Expo
Maaltekouter 1, 9051 Gent
+32 (0)9 241 92 11
info@bisbeurs.be

Volg ons op  

Met het voortzetten van uw bezoek aan de website, accepteert u het gebruik van cookies om op maat gemaakte aanbiedingen en diensten aan te bieden. Lees meer