Op weg naar een groene en duurzame toekomst met biopropaan van Primagaz

Beschrijving

Met biopropaan neemt Primagaz de stap naar groene, duurzame energie. Biopropaan wordt voor 100% geproduceerd uit duurzame grondstoffen en hernieuwbare plantaardige oliën, terwijl de prestaties volledig gelijk zijn aan die van gewoon propaan. Met een CO2-uitstoot tot 80% minder dan fossiele brandstoffen, wordt biopropaan terecht de brandstof van de toekomst genoemd.

Om de klimaatdoelstellingen van 2030 te behalen, kan België enerzijds investeren in efficiënte en hernieuwbare energie, en anderzijds de uitgaven aan fossiele brandstoffen inperken.
Hierbij is het aangewezen om in te zetten op een mix van milieuvriendelijkere alternatieven zoals (bio)propaan, biomassa en warmtepompen. Volgens een studie van Primagaz, uitgevoerd door Ecuity Economics, zou dat voor België de meest doeltreffende aanpak zijn.
De meeste Europese landen gaan het engagement aan om tegen 2050 geen fossiele brandstoffen meer op de markt te brengen en volledig over te stappen op hernieuwbare energie. Biopropaan biedt consumenten en bedrijven de mogelijkheid om hun CO2-uitstoot en fijnstof drastisch te verlagen zonder aanpassing aan de huidige installaties. Bovendien is het een uitstekend alternatief voor huishoudens en/of bedrijven die niet aangesloten kunnen worden op het aardgasnetwerk.

Media

Website

Downloads

    Scroll naar top