Groene energie is in België een totaal uitgehold begrip

Beschrijving

Bolt is nu een kleine maand bezig en wat me het meest van al is opgevallen: de problematiek rond groene energie in de sector is onbekend bij het brede publiek. Samen met Rens heb ik Bolt in de eerste plaats opgericht omdat we iets willen doen voor het klimaat. Ik wil iedereen duidelijk maken dat het enorm belangrijk is om bewust te kiezen voor lokale, groene projecten die de transitie naar groen in België versnellen.

We kunnen niet langer wachten en moeten een duidelijk signaal geven naar de politiek en de energiesector. Jammer genoeg dénken velen dit signaal al te geven. Uit onderzoek blijkt dat Vlamingen groene energie superbelangrijk vinden. 46% van de Vlamingen zit vandaag al op een ‘groen’ contract. Dat is op zich goed nieuws, maar deze keuze helpt de transitie naar groen in realiteit amper vooruit.

Daarom wil ik jullie uitleggen met welke problemen we te maken hebben. Ik geloof dat we de problemen pas kunnen oplossen als we ze onder ogen durven zien en ze uitspreken. Laat ik beginnen met de verdeling van de herkomst van de energie in België en de daarbij behorende contracten en garanties van oorsprong.

Scroll naar top