Orde van Architecten – Vlaamse Raad

Orde van Architecten – Vlaamse Raad

Over ons

Wil je meer weten over de rol, het takenpakket en de meerwaarde van een architect? Wanneer en hoe je een architect best inschakelt? Wat je kan doen bij een geschil? Of wil je meer weten wat de Orde van Architecten voor jou kan betekenen?

Vraag raad aan de Orde van Architecten en maak een afspraak met een architect (stand A4), of woon één van onze groepsadviessessies bij (inschrijven kan via de bis-website).

De Orde van Architecten is de publiekrechtelijke instantie bij wie alle architecten die het beroep van architect in België uitoefenen, verplicht ingeschreven moeten zijn. Ze stelt de deontologische regels op voor het beroep van architect en waakt erover dat architecten deze naleven. De Orde van Architecten heeft tevens tot opdracht aan de openbare overheden alle voorstellen te doen over wettelijke of bestuursrechtelijke maatregelen in verband met het beroep van architect, alsook advies uit te brengen over alle materies waar architecten bij de uitoefening van hun beroep mee in aanraking komen, voor zover dit valt binnen haar bevoegdheid.

Gemarkeerd product

Nieuws

Vacatures

Neem contact met ons op

Scroll naar top